Första kvinnliga professorn – privat lärosäte

Sonja Kovalevsky (1850-1891) utnämndes till professor i Högre Matematisk Analys 1889 vid Stockholms Högskola (numera Stockholms Universitet). Anledningen att hon kunde bli professor var att Stockholms Högskola var icke-statlig och därför inte behövde följa paragraf 28 i 1809 års grundlag. Paragrafen innebar att bara svenska män kunde få ämbets- och högre statliga tjänster.

Sonja Kovalevsky blev också Europas första kvinnliga professor.