Första kvinnliga läkaren

Karolina Widerström (1856-1949) var Sveriges första kvinnliga läkare. 1888 tog hon sin medicine licentiatexamen vid Uppsala universitet. Hon var även den första kvinnliga läkaren som öppnade en egen praktik.

Karolina Widerström var ordförande i Akademiskt Bildade Kvinnors Förening (ABKF) som bildades 1904. Föreningens syfte var att arbeta för att kvinnor skulle få samma rättigheter som män i yrkesliv och samhälle. Den finns kvar än i dag men heter numera Kvinnliga Akademikers Förening (KAF).

Hon engagerade sig också i andra kvinnofrågor som kvinnlig rösträtt och sexualupplysning.