Första kvinnliga doktorn

Ellen Fries (1855-1900) var den första kvinnan som disputerade i Sverige. Hennes avhandling i historia vid filosofiska fakulteten lades fram 1883 vid Uppsala universitet. Ellen Fries beskrev sina upplevelser under studietiden i Uppsala dagböcker och brev. Hon var utestängd från studentlivet, med nationsfester och universitetshögtider, fick inte visa sig på gatan och knappt gå på föreläsningarna utan "förkläde".

Efter doktorsexamen fanns det ingen möjlighet för Ellen Fries att stanna vid universitetet. I stället blev hon lärare vid olika privata flickläroverk i Stockholm. Hon var en av dem som tog initiativet till Fredrika-Bremer-förbundet.