Första kvinnliga universitetsrektorn

Boel Flodgren (1942-) var rektor för Lunds universitet 1992-2002. Därefter återupptog hon sin forskning inom handelsrätt. Hon disputerade 1978 i civilrätt med avhandlingen Fackföreningen och rätten. 1987 blev Boel Flodgren professor i handelsrätt vid Lunds universitet.