Första kvinnliga universitetsrektorn och universitetskanslern

Sigbrit Franke (1942-) var rektor för Umeå universitet 1992-1998. Hon disputerade 1975 i pedagogik med avhandlingen Utvärdering av universitetsundervisning. 1982 utsågs hon till professor i pedagogik vid Umeå universitet. 1999 blev Sigbrit Franke Sveriges första kvinnliga universitetskansler för Högskoleverket.