Fakta om högskolan

Här beskriver vi det svenska högskolesystemet och berättar hur det fungerar att studera på ett universitet eller en högskola.

Universitet och högskolor

Det finns cirka 50 universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare i Sverige.

Högskoleutbildningen

En högskoleutbildning är en utbildning på eftergymnasial nivå. Den regleras i högskolelagstiftningen.

Så styrs högskolesektorn

Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. Men lärosätena är i hög grad autonoma.

Forskning vid universitet och högskolor

Den största delen av den offentligt finansierade forskningen i Sverige bedrivs på universiteten och högskolorna.

Historiska reformer inom högskolan

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har skrivit en rapport med syfte att teckna en översiktlig och lättillgänglig bild av utvecklingen av den moderna svenska högskolan.

Om lärarutbildning

UKÄ följer lärarutbildningarna genom statistik och analyser. Vi utvärderar kvaliteten i utbildningarna. Vi granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Om forskarutbildning

UKÄ följer utbildning på forskarnivå genom statistik och analyser. Vi utvärderar kvaliteten i utbildningarna. Vi granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Om jämställdhet

Här presenterar vi aktuella resultat från UKÄ:s analyser och granskningar som har anknytning till frågor som rör jämställdhet i högskolan.