Fakta om högskolan

Här beskriver vi det svenska högskolesystemet och berättar hur det fungerar att studera på ett universitet eller en högskola.

Bolognaprocessen

Europa ska vara ett sammanhållet område för högre utbildning.

Forskning

Forskning är den största verksamheten vid universitet och högskolor.

Den svenska högskolans historia

Kyrkan, krigsmakten och universitet är de tre samhällsinstitutioner som har överlevt sedan medeltiden.