UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ
OCH AVANCERAD NIVÅ

Intresset för högskolestudier är fortsatt stort och för andra höstterminen i rad ökade antalet studenter 2018. Framför allt väljer fler studenter att studera på distans. Även antalet examinerade ökade efter en minskning förra läsåret.

Detta kapitel beskriver högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Höstterminen 2018 fanns det 349 300 studenter registrerade på grundnivå eller avancerad nivå, och det var andra höstterminen i rad som antalet studenter ökade. För studenterna varierar längden på studierna; många följer ett program och tar en examen efter ett antal år, medan andra bara studerar en kort tid i högskolan. Detta kapitel beskriver inflödet till, närvaron i och utflödet från utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är en process som omfattar flera olika populationer: sökande och antagna, nybörjare, registrerade studenter och examinerade. Kapitlet avslutas med två avsnitt om lärarutbildningen och breddad rekrytering.

Sida 1 av 10
Nästa