UNIVERSITET
OCH HÖGSKOLOR

Årsrapport 2019

2019:11

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETETS ÅRSRAPPORT 2019

Rapporten ger en bred översikt över det aktuella läget samt utvecklingen i ett längre perspektiv för Sveriges universitet och högskolor.

Tillsammans omsatte Sveriges universitet och högskolor nästan 74 miljarder kronor 2018, varav 58 miljarder var statliga medel. Med över 400 000 studenter och 76 000 anställda är detta en sektor som engagerar många. Mätt i antalet anställda är högskolan den största statliga sektorn.

Med Årsrapporten vill Universitetskanslersämbetet bidra med ett uppslagsverk till alla dem som söker fakta om denna stora och samhällsviktiga sektor.

Här kan du ta del av kapitlen Trender och tendenser, Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå och Högskolans ekonomi och finansiering i en digital lösning. Om du vill läsa något av de övriga kapitlen eller hela årsrapporten så finns det i pdf-format om du klickar på ”ladda ner”. Du hittar också alla statistiska underlag separat under Underlag & Kapitel.

Årsrapporten finns även på engelska. Läs mer och ladda ner den här.

Alternativet att få en tryckt version av rapporten finns fortfarande kvar.