December 2019
ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Högskolebloggen

UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet.

Läs inläggen
  • 2019-12-12 Aktuellt
    UKÄ:s uppdrag har från och med 2019 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera kvalitetssäkring av forskning. Därför har UKÄ beslutat att från och med 2020 ska tillsynen av lärosätenas regeltillämpning (lärosätestillsynen) omfatta vissa rättsliga frågor som gäller forskning och forskare.
  • 2019-12-11 Aktuellt
    Under december beviljades Högskolan Kristianstad examenstillstånd för forskarutbildning inom området vårdvetenskap och området pedagogiskt arbete. Det innebär att samtliga statliga högskolor i Sverige nu har tillstånd att bedriva forskarutbildning inom minst ett forskningsområde.
  • 2019-12-10 Aktuellt
    Den 10 december överlämnade Skolverket sin senaste prognos för behovet av lärare 2019-2033 till regeringen. Prognosen har tagits fram i samverkan med UKÄ och SCB. UKÄ har bidragit med en sammanställning av sökande, antagna och examinerade från lärarutbildningen till och med år 2018.