Anmälan till seminarier om
utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet

Anmäl dig till ett av maj månads seminarietillfällen.

Inför arbetet med att utveckla metoden för kvalitetssäkring har vi summerat och bearbetat de samlade erfarenheter och lärdomar som framkommit hittills, och slutsatserna från det arbetet blir utgångspunkten för den fortsatta metodutvecklingen. Under våren pågår också ett arbete med att ta fram principer för det fortsatta arbetet vilka i sin tur, tillsammans med UKÄ:s instruktion och mål, bidrar till ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet. Vid seminariet kommer vi att dela med oss av och samtala kring det förslag på inriktning för det kommande utvecklingsarbetet, som vårens arbete ska resultera i.

Du anmäler dig till ett av tillfällena. Beroende på intresse för de två datumen så kan vi behöva återkomma om vi når gränsen för maxantal vid något av tillfällena.

Anmäl dig till seminariet via den här länken.

Sista anmälningsdag är 5 maj. Länk till seminariet skickas efter sista anmälningsdag via mejl till de som anmält sig.

Observera att du bara ska anmäla dig till ett av tillfällena.