Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Verktyg för lärosäten och bedömare

Här finns information för dig som är knuten till en utvärdering som bedömare eller som kontaktperson vid ett lärosäte.

UKÄ Direkt

UKÄ Direkt – ett system för att ta in och hantera data elektroniskt – ska användas av lärosätena för inrapportering av självständiga arbeten och självvärderingar. Varje högskola har en central kontaktperson för UKÄ Direkt som fördelar inloggnings­uppgifter inom lärosätet och också internt utbildar andra användare.

Till UKÄ Direkt »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bedömarutbildning

UKÄ anordnar kontinuerligt bedömarutbildning i hur det svenska högskolesystemet fungerar; examina, resurstilldelning, examensstruktur, examenstillstånd, osv. Bedömarna får också lära sig att hantera det elektroniska ärendehanteringssystemet i Bedömarvyn. Man måste exempelvis kunna ladda hem självständiga arbeten och självvärderingar och kunna fylla i bedömningsformulär.

Till Bedömarvyn »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen