Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Tematiska utvärderingar

Tematiska utvärderingar ska utgå från uppgifter som lärosätena ansvarar för enligt lag och förordning och som rör kvaliteten i högre utbildning.

Områden som kan bli föremål för utvärdering är till exempel breddad rekrytering, internationalisering och jämställdhet. Andra relevanta teman för utvärdering är utbildningars användbarhet och förberedelse för arbetslivet, dimensionering samt hållbar utveckling.

Metoden för de tematiska utvärderingarna ska utvecklas och anpassas efter det aktuella temat men ska i så stor utsträckning som möjligt följa de metoder som tillämpas för övriga komponenter i det nationella kvalitetssäkringssystemet. UKÄ kommer i god tid innan en tematisk utvärdering påbörjas att informera om aktuell metod. De tematiska utvärderingarna kan bidra till viktig kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar och vilka resultat som har nåtts i en viss fråga.

Utvärdering av universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling

I december 2016 startar en tematisk utvärdering om hållbar utveckling som omfattar samtliga universitet och högskolor. Utvärderingen har främst ett utvecklande syfte och kommer inte att leda till några sanktioner för lärosätena. Alla lärosäten kommer att bjudas in till ett upptaktsmöte i december. Lärosätena ska skicka in sina självvärderingar senast den 7 mars 2017. Den 1 september 2017 ska utvärderingen vara klar.

Vägledning

UKÄ har tagit fram en vägledning för lärosätena och bedömarna som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Vägledning för tematisk utvärdering av hållbar utveckling »PDF

Sjävvärdering

Självvärderingen ska vara UKÄ tillhanda senast den 7 mars 2017. Mallen för självvärdering bör användas. Skicka självvärderingen till registrator@uka.se och till henrik.holmquist@uka.se. UKÄ-direkt ska alltså inte användas i denna utvärdering.

Sjävvärderingsmall för utvärderingen av hållbar utveckling »Word

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen