Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Ansökan om examenstillstånd

UKÄ tar emot ansökningar om examenstillstånd från universitet och högskolor. Här finns information om hur ansökan och prövningen går till.

Vårt syfte är att pröva att lärosätena kan garantera att studenterna ska kunna nå examensmålen för den utbildningen. Från och med den 1 januari 2017 ingår prövningarna av examenstillstånd i det nya nationella kvalitetssäkringssystemet, vilket bland annat innebär att några nya bedömningsgrunder har lagts till. Ansökningar som kommit in till UKÄ före den 1 januari 2017 prövas enligt de tidigare kvalitetsaspekterna. 

Två ansökningsperioder

Vi prövar ansökningar allt eftersom de kommer in, men det finns två riktmärken per år för att beslut ska hinna tas under en viss period.

  • Ansök senast den 15 mars för beslut före jul samma år.
  • Ansök senast den 15 oktober för beslut före påföljande sommar.

Förhandsanmälan

Om ditt lärosäte planerar att ansöka i anslutning till något av ovanstående datum ska förhandsanmälan skickas in cirka två månader före ansökan. UKÄ skickar i god tid ut en förfrågan om föranmälan till alla universitet och högskolor.

Informationsbrev till lärosätena om förhandsanmälan inför våren 2017PDF

Vägledning inför ansökan

I vägledningen finns all information om hur ansökan ska utformas och hur prövningen kommer att gå till. Lärosätet ska beskriva och motivera utifrån olika bedömningsgrunder som finns i respektive bilaga.

Bedömningen underlättas om ansökan följer dispositionen med UKÄ:s
kvalitetsaspekter samt att efterfrågade tabeller och övriga bilagor bifogas.

Vägledning för ansökan om examenstillstånd – Allmänna utgångspunkter och riktlinjer »PDF

Bilaga 1: högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen »PDF

Bilaga 2: masterexamen »PDF

Bilaga 3: examen på forskarnivå »PDF

Bilaga 4: yrkesexamen »PDF

Mallar

Instruktioner om hur dessa ska användas finns i vägledningen ovan.

Mall för ansökan om högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen »Word

Mall för ansökan om masterexamen »Word

Mall för ansökan om examen på forskarnivå »Word

Mall för ansökan om yrkesexamen »Word

Tabell: Redovisning av lärarresurser och lärarkompetens – grundnivå och avancerad nivå » Excel

Tabell: Redovisning av handledarresurser m.m. – forskarnivå »Excel

Ansök här

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd via vårt webbformulär. När ansökan är registrerad får lärosätet ett mejl med information om hur lärosätet laddar upp underlagen för ansökan i UKÄ Direkt, som är vårt webbaserade ärendehanteringssystem.

Enskilda universitet och högskolor samt Sveriges Lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar sin ansökan till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.

Till webbansökan för statliga lärosäten »

Efter ansökan

Bedömargruppen kommer att bedöma själva ansökan, eventuellt kompletterande underlag och intervjua ansvariga för utbildningen och även studenter när det är möjligt. Om den planerade utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna beviljas ansökan. Vi erbjuder lärosätena att titta på det preliminära yttrandet för att korrigera eventuella sakfel innan beslut.

Villkor för examenstillstånd

Vilka examina universiteten och högskolorna måste ansöka om skiljer sig åt beroende på typ av lärosäte, men gemensamt för alla är att de alltid måste ansöka om tillstånd för yrkesexamina.

Universitet

Universiteten behöver bara ansöka om tillstånd för yrkesexamina. De har generellt tillstånd att utfärda alla andra typer av examina: högskoleexamen,
kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och
doktorsexamen.

Statliga högskolor

Statliga högskolor måste ansöka om tillstånd för yrkesexamen, masterexamen,
licentiatexamen och doktorsexamen inom ett visst område. De har generellt tillstånd för högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen.

Statliga konstnärliga högskolor

Dessa högskolor har enbart generellt tillstånd att utfärda högskoleexamen och kandidatexamen. De måste ansöka om tillstånd för magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen.

Enskilda universitet och högskolor

De enskilda lärosätena måste ansöka om tillstånd för alla typer av examina. De saknar alltså generellt examenstillstånd. Det är regeringen som fattar beslut när det gäller enskilda universitet och högskolor.

Frågor

Om du har frågor om ansökan om examenstillstånd kontakta följande personer via e-post: fornamn.efternamn(at)uka.se

Frågor om examenstillstånd på grundnivå och avancerad nivå: Carl Sundström, tfn 08-563 088 26

Frågor om examenstillstånd på forskarnivå: Susanna Lindenskoug, tfn 08-563 086 61


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen