Hur kort tid efter ordinarie tenta får omtenta ges?

Det finns inga nationella regler men UKÄ anser att tiden mellan meddelandet av tentamensresultatet och omprovet bör vara minst tio arbetsdagar eller minst två veckor.