Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Statistikdatabas om högskolan

Här kan du söka statistik om högskolan och se de senaste uppdateringarna i databasen.

Senaste nytt i statistikdatabasen

Statistikdatabasen uppdateras kontinuerligt med nya uppgifter. På länken nedan hittar du de senaste uppgifterna som lagts in i databasen.  

Till listan över de senaste uppdateringarna »
Du kan också prenumerera på uppdateringarna via RSS-flödenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NU-statistikdatabasen

Du kan hitta statistik inom många olika områden i databasen. Här listas de huvudingångar som leder dig till en sida med ytterligare möjligheter att söka fram specifik och detaljerad data.

Nettouppgifter riket

Detta är en sammanställning av ett litet urval av uppgifter för den senaste 10-årsperioden. Uppgifterna är nettoräknade totalt för riket, dvs. en person kan bara förekomma en gång (med undantag för uppgiften om totala antalet uttagna examensbevis).  
Till nettouppgifter riket »

Högskoleöversikt

Här ser du en färdig sammanställning av vissa efterfrågade uppgifter för varje universitet och högskola. Uppgifterna är hämtade från respektive område i NU-statistikdatabasen
Till högskoleöversikten »

Nyckeltal

Här redovisar vi uppgifter som beskriver lärosätenas storlek och verksamhet med ett antal kvantitativa mått, inklusive resultatmått som examina och kostnader.
Till nyckeltal »

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du statistik om studier på grundnivå och på avancerad nivå, till exempel statistik om ämnen, utbildningsområden och yrkesprogram. Uppgifterna kan fördelas per lärosäte, kön och ålder.
Till utbildning på grundnivå och avancerad nivå »

Utbildning på forskarnivå

Här kan du ta del av statistik om utbildning på forskarnivå, till exempel statistik om studiefinansiering, vetenskapsområden och forskningsämnen. Uppgifterna kan fördelas per lärosäte kön och ålder.
Till utbildning på forskarnivå »

Personal

Här hittar du statistik över anställd personal vid universitet och högskolor. Statistiken baseras på personaluppgifter från lärosätenas löneredovisningssystem för oktober månad. 
Till personal »

Ekonomi

Här finner du statistik om universitetens och högskolornas ekonomi, det vill säga resultaträkningar, intäkter och kostnader.
Till ekonomi »

Regional rekrytering

Här kan du söka uppgifter om Högskolans nybörjare respektive Länets nybörjare.
Till regional rekrytering »

Jämställdhet

Här kan du få uppgifter om andelen kvinnor och män i utbildning på grund- och avancerad nivå vid universitet och högskolor. Uppgifterna visas för yrkesexamensprogram. 
Till jämställdhet »

Sökandetryck

Här hittar du uppgifter om sökande (inklusive obehöriga), antagna och sökandetryck på utbildningsprogram. Uppgifterna redovisas per utbildningsprogram, högskola och termin(kalenderhalvår). 
Till sökandetryck »

Internationell mobilitet

Här finns mängder av uppgifter om internationell mobilitet i högskolan.
Till internationell mobilitet »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen