Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Statistiska analyser och rapporter

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) publicerar analyser inom alla tänkbara områden inom högskolan. Analyserna kan användas som beslutsunderlag för riksdag och regering, men är också en bra informationskälla för högskolesektorn och andra intresserade.

I statistiska analyser som är publicerade före 2013-10-31 är uppgifter om nybörjare, registrerade och helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå för läsåren 2006/07–2011/12 något överskattade. Det beror på att studenter som gjort tidiga avbrott i studierna oavsiktligt inkluderats i statistiken.

Övertäckningen motsvarar i allmänhet mellan en och två procent på nationell nivå. Övertäckningen medför förändringar av uppgifterna i framför allt analys nr 2013/2 ("Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader"). En ny analys av prestationsgrader utifrån korrigerad och ny statistik kommer att publiceras under senhösten 2013. SCB har sammanställt en rapport som närmare beskriver övertäckningens storlek och effekterna av korrigeringen.

SCB:s rapport »PDF

Under 2013, 2014, 2015 och 2016 har dessa statistiska analyser och rapporter publicerats:

Analyser och rapporter inom statistik och uppföljning från Högskoleverket

Den 1 januari 2013 tog Universitetskanslersämbetet över större delen av verksamheten från den numera nedlagda myndigheten Högskoleverket. Här hittar du Högskoleverkets analyser och rapporter inom området statistik och uppföljning från 1996 till 2012:

Till Högskoleverkets analyser och rapporter inom statistik och uppföljning fram till 2012 »


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen