Universitetskanslersämbetet logotyp

Personal

Här kan du ta del av statistik över anställd personal vid universitet och högskolor. Statistiken baseras på personaluppgifter från lärosätenas löneredovisningssystem för oktober månad.
Personalstatistiken redovisas dels som antal anställda (individer) och dels omräknat som helårspersoner. Uppgifterna kan fördelas per tjänstekategori, lärosäte, kön och ålder.

  1. Under varje område nedan finns många uppgifter och du kan precisera urvalet för den statistik du vill se. Välj en uppgift och klicka sen på "Till urval".
  2. Välj de variabler du vill ha uppgift om och hur det ska visas.
  3. Klicka på "Visa resultat" så visas statistiken.

Du kan också välja att visa resultatet i ett excelark som du kan spara/bearbeta. Klicka då på "Resultat i Excel".

Om du vill ha mer information om de begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Alla anställda – helårspersoner

Samtliga anställda vid svenska lärosäten, omräknat till helårspersoner.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Alla anställda – individer

Samtliga anställda vid svenska lärosäten.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Forskande och undervisande personal – helårspersoner

Anställda med forskande och/eller undervisande uppgifter omräknat till helårspersoner.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Forskande och undervisande personal – individer

Anställda med forskande och/eller undervisande uppgifter.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Internationellt utbyte

Forskande och undervisande personal som under kalenderåret tjänstgjort minst 3 månader utomlands (utresande) eller minst 3 månader vid den egna högskolan (inresande).

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Äldre uppgifter, personal

Uppgifter från avbrutna tidsserier och tidigare fördelningar av variabler.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen