Universitetskanslersämbetet logotyp

Ekonomi

Här kan du ta del av statistik om universitetens och högskolornas ekonomi, exempelvis intäkter som visar finansieringen av verksamheten.

  1. Under varje område nedan finns många uppgifter och du kan precisera urvalet för den statistik du vill se. Välj en uppgift och klicka sen på "Till urval".
  2. Välj de variabler du vill ha uppgift om och hur det ska visas.
  3. Klicka på "Visa resultat" så visas statistiken.

Du kan också välja att visa resultatet i ett excelark som du kan spara/bearbeta. Klicka då på "Resultat i Excel".

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Se även Kvalitetsdeklaration av den ekonomiska statistiken »

Resultaträkning

Fastställda resultaträkningar totalt per lärosäte samt från och med 2004 även resultaträkningar per verksamhetsgren.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Intäkter / Finansiering

Lärosätena intäkter av anslag respektive från externa finansiärer per verksamhetsgren fr.o.m. 1997.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Kostnader

Lärosätenas kostnader  per verksamhetsgren fr.o.m. 1997.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Övrig ekonomi

Verksamhetsintäkter och —kostnader samt utfall, årets kapitalförändring, balanserad kapitalförändring samt oförbrukade bidrag och upplupna bidrag (fr.o.m. 2004) respektive år.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Takbeloppsuppföljning

Frågan redovisar takbelopp samt utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer omräknat till pengar respektive år, samt antal helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde.

 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen