Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Rapportering av data

Den här informationen vänder sig till dig som rapporterar in data till Universitetskanslersämbetet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är ansvarig myndighet för den officiella statistiken om universitet och högskolor. Merparten av statistiken samlar Statistiska centralbyrån (SCB) in via register på UKÄ:s uppdrag. Statistiken om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå hämtas ur Universitets- och högskoleregistret, medan statistiken över högskolans personal hämtas ur konjunkturlönestatistiken.

Den ekonomiska statistiken kan dock inte hämtas ur register, utan måste samlas in direkt från lärosätena via den så kallade ekonomiska mallen. Uppgifter om uppdragsutbildning kan inte heller hämtas ur register och dessa samlas in via en teknisk mall. Insamlingen sker årligen och mallarna kan hämtas längre ned på denna sida.

Universitet och högskolor ska rapportera uppgifterna till UKÄ vid angivna tidpunkter. Statistiken om högskolan publiceras sedan bland annat i en årsrapport för universitet och högskolor och här på webbplatsen.

Ansvaret för insamlingen på mallarna är fördelat på UKÄ och SCB enligt följande:

  • UKÄ hanterar insamlingen av de ekonomiska uppgifterna i den ekonomiska mallen.
  • SCB hanterar insamlingen av uppgifter om uppdragsutbildning på den tekniska mallen.

Ekonomiska mallen

Här kan du hämta den ekonomiska mallen där du fyller i högskolans eller universitetets ekonomiska uppgifter.

Nedan finns en länk till det informationsbrev om insamlingen som UKÄ har skickat ut till universitet och högskolor samt ämbetets kontaktpersoner för insamlingen.

Fyll i uppgifterna avseende 2016 och skicka mallen till UKÄ senast den 
28 februari 2017
. Instruktioner för hur du ska fylla i mallen finns i manualen nedan.

Brev om UKÄ:s insamling av ekonomiuppgifter inklusive introduktion till ek-mallen »PDF
Hämta den ekonomiska mallen »Excel
Manual till den ekonomiska mallenPDF

Den ekonomiska statistiken publiceras i UKÄ:s statistikdatabas senast i maj 2017 och även i Årsrapporten.

Tekniska mallen

Uppgifter om uppdragsutbildning samlas in på den så kallade tekniska mallen. Den tekniska mallen hanteras av SCB på UKÄ:s uppdrag.

Rutinerna för insamlingen av uppgifter om budgetåret 2016 är desamma för alla lärosäten. SCB kommer att skicka ut mallar som är anpassade till respektive lärosäte men tomma på data senast den 20 januari 2017. De färdiga mallarna ska skickas till SCB som bifogade filer till ett e-brev senast den 
24 februari 2017.

Nedan finns en länk till de informationsbrev om insamlingarna som UKÄ har skickat ut till universitet och högskolor samt ämbetets kontaktpersoner för insamlingen.

Brev om UKÄ:s insamling av uppgifter om uppdragsutbildningPDF

Här kan du se hur den tomma tekniska mallen för insamling av uppgifter om budgetåret 2016 ser ut och om du önskar ladda ner en tom mall:

Hämta den tekniska mallen »Excel

Kontaktpersoner angående mallar

UKÄ och SCB ansvarar för olika delar av arbetet med den tekniska respektive ekonomiska mallen för insamling av statistik om den svenska högskolan. Om du har frågor är du välkommen att kontakta den som ansvarar för det område du undrar om. Ansvarig kontaktperson (se nedan).

UKÄ

Ekonomiska mallar

  • Marie Kahlroth, tfn: 08-563 085 49
  • Eva-Marie Larsson, tfn: 08-563 086 47

SCB och UKÄ

Tekniska mallar

  • Kontaktperson för SCB - Lisa Sundling,  tfn: 019-17 67 22
  • Kontaktperson för UKÄ - Aija Sadurskis, tfn: 08-563 086 03


E-post till personerna på UKÄ är enligt fornamn.efternamn@uka.se.
E-post till personerna på SCB är enligt fornamn.efternamn@scb.se.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen