Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Publiceringsplan för officiell statistik

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken om högskoleväsendet.

Läs mer om Sveriges officiella statistik »

Publiceringsplanen omfattar officiell statistik från UKÄ. Ny statistik publiceras måndag–fredag kl. 09.30. Datum för ny statistik uppdateras i början på varje år.

Vid sidan av officiell statistik publicerar UKÄ också andra statistikprodukter såsom analyser och rapporter.

Se våra statistiska analyser och rapporter »


Statistikprodukt

Publiceringsform

Statistikinnehåll med länk

Uppgifterna avser

Publiceras hos

Datum

Universitet och högskolor, årsrapport 2017

Årsrapport

Universitet och högskolor
(Universitet och högskolor 2015 »
)

I huvudsak 2015/16, 2016

UKÄ

2017-06-01

Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tabeller

Sökande och antagna »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Höstterminen 2017

SCB/UKÄ

2017-10-11

Statistiskt meddelande

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå »

Höstterminen 2017

SCB/UKÄ

2017-11-22

Databas

Utbildning på grund- och avancerad nivå »

Läsår, terminer, kalenderår

UKÄ

I samband med publicering inom respektive statistikprodukt

Studenter och examinerade i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 

Tabeller

Nybörjare »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läsåret 2016/17

SCB/UKÄ

2017-10-12

Tabeller

Registrerade studenter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läsåret 2016/17

SCB/UKÄ

2017-10-12

Tabeller

Examinerade »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läsåret 2016/17

SCB/UKÄ

2017-11-23

Statistiskt meddelande

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå »

Läsåret 2015/16

SCB/UKÄ

2017-04-19

Databas

Utbildning på grund- och avancerad nivå »

Läsår, terminer, kalenderår

UKÄ

I samband med publicering inom respektive statistikprodukt

Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå

Tabeller

Doktorandnybörjare, doktorander och examina »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2016

SCB/UKÄ

2017-04-19

Statistiskt meddelande

Doktorander och examina på forskarnivå »

2016

SCB/UKÄ

2017-06-12

Databas

Utbildning på forskarnivå »

Terminer, kalenderår

UKÄ

I samband med publicering inom respektive statistikprodukt

Internationell studentmobilitet i högskolan

Tabell

In- och utresande studenter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läsåret 2016/17

SCB/UKÄ

2017-10-26

Statistiskt meddelande

Internationell studentmobilitet i högskolan »

Läsåret 2016/17

SCB/UKÄ

2017-12-07

Databas

Internationell mobilitet »

Läsår

UKÄ

I samband med publicering inom respektive statistikprodukt

Personal

Tabeller

Samtliga anställda »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2016

SCB/UKÄ

2017-04-27 samt 2017-05-04

Tabeller

Forskande och undervisande personal »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2016

SCB/UKÄ

2017-05-04

Statistiskt meddelande

Personal vid universitet och högskolor »

2016

SCB/UKÄ

2017-06-14

Databas

Personal »

Kalenderår

UKÄ

I samband med publicering inom respektive statistikprodukt

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Databas

Ekonomisk statistik »

2016

UKÄ

2017-04-10

 

Övriga publiceringar

Statistikprodukter som publiceras vartannat år.

Statistikprodukt

Publiceringsform

Statistikinnehåll med länk

Uppgifterna avser

Publiceras hos

Datum

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå

Tabeller

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå »

Läsåret 2015/16

SCB/UKÄ

2017-12-14

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå

Statistiskt meddelande

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå »

Läsåret 2015/16

SCB/UKÄ

2017-12-14

Svensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning

Statistiskt meddelande

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander »

Läsåret 2017/18

SCB/UKÄ

2018

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Statistiskt meddelande

Högskolenybörjare 2015/16 och doktorandnybörjare 2014/15 efter föräldrarnas utbildningsnivå »

2017/18 och 2016/17

SCB/UKÄ

2018

 

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen