Tekniska mallen

Här kan du hämta den tekniska mallen för uppgifter om uppdragsutbildning.

Den tekniska mallen hanteras av SCB på UKÄ:s uppdrag. Rutinerna för insamlingen av uppgifter om budgetåret 2017 är desamma för alla lärosäten.

SCB kommer, senast den 19 januari 2018, att skicka ut tomma tekniska mallar till alla lärosäten. Mallarna är anpassade för respektive lärosäte och därmed färdiga att fylla i. Senast den 23 februari 2018 ska de ifyllda tekniska mallarna returneras till SCB.

Här kan du se hur mallen ser ut:

Hämta den tekniska mallen

Kontaktperson på SCB: Lisa Sundling, tfn 019-17 67 22, lisa.sundling@scb.se

Informationsbrev om insamlingen

UKÄ har skickat ut ett informationsbrev inför insamlingen av uppgifter om uppdragsutbildning:

Informationsbrev till lärosätena