Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2017 som gäller den officiella statistiken från UKÄ.

Statistikprodukt


Sökande och antagna till
utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Höstterminen 2017

2017-11-22

Tabeller, sökande och antagna

Höstterminen 2017

2017-10-11

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Studenter och examina
i utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2015/16

2017-04-19

Tabeller, nybörjare

Läsåret 2016/17

2017-10-12

Tabeller, registrerade studenter

Läsåret 2016/17

2017-10-12

Tabeller, examinerade

Läsåret 2016/17

2017-11-23

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

Doktorander och examina
i utbildning på forskarnivå

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

2016

2017-06-12

Tabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina

2016

2017-04-19

Databas

Terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Internationell studentmobilitet
i högskolan

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2016/17

Nytt datum p g a försenad
statistik
produktion: 2017-12-19

(ersätter tidigare datum: 2017-12-07)

Tabell, inresande studenter

Läsåret 2016/17

2017-10-26

Databas

Läsår

I samband med
publicering av
ovanstående

Genomströmning och resultat
på grundnivå och avancerad
nivå

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2015/16

2017-12-14

Tabeller, genomströmning

Läsåret 2015/16

2017-12-14


Högskolans personal

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

2016

2017-06-14

Tabeller, samtliga anställda

2016

2017-04-27 och 2017-05-04

Tabeller, forskande och
undervisande personal

2016

2017-05-04

Databas

Kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Ekonomisk statistik
för universitet och
högskolor

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2016

2017-04-10

 

Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!

Statistiska meddelanden om studenternas bakgrund (svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå) publiceras 2018.