Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2017 som gäller den officiella statistiken från UKÄ.

Statistikprodukt


Årsrapport 2017

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Årsrapport om universitet
och högskolor

I huvudsak 2015/16,
2016

2017-06-01


Sökande och antagna till
utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Höstterminen 2017

2017-11-22

Tabeller, sökande och antagna

Höstterminen 2017

2017-10-11

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Studenter och examina
i utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2015/16

2017-04-19

Tabeller, nybörjare

Läsåret 2016/17

2017-10-12

Tabeller, registrerade studenter

Läsåret 2016/17

2017-10-12

Tabeller, examinerade

Läsåret 2016/17

2017-11-23

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

Doktorander och examina
i utbildning på forskarnivå

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

2016

2017-06-12

Tabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina

2016

2017-04-19

Databas

Terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Internationell studentmobilitet
i högskolan

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2016/17

2017-12-07

Tabell, inresande studenter

Läsåret 2016/17

2017-10-26

Databas

Läsår

I samband med
publicering av
ovanstående

Genomströmning och resultat
på grundnivå och avancerad
nivå

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2015/16

2017-12-14

Tabeller, genomströmning

Läsåret 2015/16

2017-12-14


Högskolans personal

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

2016

2017-06-14

Tabeller, samtliga anställda

2016

2017-04-27 och 2017-05-04

Tabeller, forskande och
undervisande personal

2016

2017-05-04

Databas

Kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Ekonomisk statistik
för universitet och
högskolor

Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2016

2017-04-10

 

Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!

Statistiska meddelanden om studenternas bakgrund (svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå) publiceras 2018.