Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2018 som gäller den officiella statistiken från UKÄ.

Statistikprodukt

Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, sökande och antagna

Höstterminen 2018

2018-10-10

Statistiskt meddelande

Höstterminen 2018

2018-11-21

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

 

Studenter och examinerade/examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Uppgifterna avser

Statistiskt meddelande

Läsåret 2016/17

2018-04-18

Tabeller, nybörjare

Läsåret 2017/18

2018-10-11

Tabeller, registrerade studenter

Läsåret 2017/18

2018-10-11

Tabeller, examinerade

Läsåret 2017/18

2018-11-22

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

 

‌Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina

2017

2018-04-18

Statistiskt meddelande

2017

2018-06-11

Databas

Terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

 

Internationell studentmobilitet i högskolan


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabell, in- och utresande studenter

Läsåret 2017/18

2018-10-25

Statistiskt meddelande

Läsåret 2017/18

2018-12-06

Databas

Läsår

I samband med
publicering av
ovanstående

 

Personal vid universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, samtliga anställda

2017

2018-04-26 samt
2018-05-03

Tabeller, forskande och undervisande personal

2017

2018-05-03

Statistiskt meddelande

2017

2018-06-13

Databas

Kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

 

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2017

2018-04-18 (Nytt datum)

 

Statistikprodukter som publiceras mer sällan än en gång per år

Svensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsår

2018-05-22

 

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsår

2018-12-12

 

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsår

2019

Statistiskt meddelande

Läsår

2019

Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!