Studenter

Här finns samlad information om studenter i högskolan.

I diagram och tabeller nedan visas högskolenybörjare, inresande högskolenybörjare och högskolestudenter för de senaste fem åren. Antingen kan du se totalsiffran eller uppdelad på kvinnor och män. Du kan också se siffran för varje universitet och högskola.

 
 
 
Studenter   


Förklaring av begrepp

Begrepp

Förklaring

Högskolenybörjare

Student som för första gången är registrerad i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå i Sverige.

Inresande högskolenybörjare

Utländsk student som har kommit till Sverige för att studera och som för första gången är registrerad vid ett svenskt lärosäte.

Student

Person som är antagen till och bedriver högskoleutbildning.