Ekonomi

Här finns information om universitetens och högskolornas kostnader.

I diagram och tabeller nedan visas den totala kostnaden för alla lärosäten de senaste fem åren. Du kan också se siffran för varje universitet och högskola.

 
 
 
Kostnader (tkr)


Förklaring av begrepp

Begrepp

Förklaring

Intäkter

Lärosätenas intäkter består av direkta statsanslag, intäkter från externa finansiärer (förbrukade medel) samt finansiella intäkter.

Externfinansiering

Lärosätenas intäkter från externa finansiärer (exempelvis forskningsråd, andra myndigheter, EU, företag), det vill säga alla intäkter utom direkta statsanslag och finansiella intäkter.

Kostnader

Totala kostnaden för lärosätenas verksamhet respektive år.