Doktorander

Här finns samlad information om doktorander i högskolan.

I diagram och tabeller nedan visas doktorandnybörjare och doktorander för de senaste fem åren. Antingen kan du se totalsiffran eller uppdelad på kvinnor och män. Du kan också se siffran för varje universitet och högskola.

Siffrorna för doktorander avser individer med minst en procents aktivitet under hösten det aktuella året.

 
 
 
Doktorander   


Förklaring av begrepp

Begrepp

Förklaring

Doktorandnybörjare

Det kalenderhalvår man för första gången rapporteras med en aktivitet med minst en procents aktivitet.

Doktorand

En student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Avser antagna till licentiatexamen såväl som doktorsexamen.