Färre unga studerar vidare direkt efter gymnasiet

UKÄ har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män påbörjar en högskoleutbildning och vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner. Åldrarna som följts upp är 19, 21 och 24 år. Samman­ställningen visar att de regionala skillnaderna är stora. Totalt sett minskade även andelen 19-åringar som inlett högskolestudier till 12,8 procent.

I Stockholms län hade exempelvis drygt hälften, 50,7 procent, av 24-åringarna påbörjat högskolestudier. Det kan jämföras med Jämtlands län där drygt 33,0 procent börjat studera. På kommunnivå är skillnaden ännu större. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 81,3 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 16,0 procent i den kommun som hade lägst övergång.

Flera faktorer påverkar

Annika Pontén. Foto: Denny Lorentzon

Annika Pontén. Foto: Denny Lorentzon

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor. Sen är det viktigt att komma ihåg att i kommuner där det inte bor så många kan det se ut som att svängningarna är väldigt stora när det i själva verket rör sig om ett mindre antal individer, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ.

Diagram: Andel som år 2016 påbörjat högskolestudier senast vid 19, 21 och 24 års ålder (födda 1984–1997)

Andel som år 2016 påbörjat högskolestudier senast vid 19, 21 och 24 års ålder (födda 1984–1997).

Färre 19-åringar påbörjar högskolestudier

De åldrar som följts upp är 19, 21 och 24 år. Bland 19-åringarna hade 12,8 procent påbörjat högskolestudier, vilket var en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med 2013. Bland 24-åringarna var motsvarande andel 43,6 procent, vilket motsvarar en i princip oförändrad nivå jämfört med 2013.

– Allt färre går direkt från gymnasiet till högskolan. Om vi däremot tittar på dem som är några år äldre, 24-åringarna, så har andelen som påbörjat en högskoleutbildning under samma period legat stabil, säger Aija Sadurskis, utredare vid UKÄ som sammanställt siffrorna.

Fler unga kvinnor än män i högre utbildning

Fler kvinnor än män söker sig till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51,6 procent av kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 36,0 procent av männen. I högskolan som helhet utgör kvinnorna cirka 60 procent, och så har det sett ut de senaste tio åren med endast små förändringar.