Beslut: lärosätestillsyn

Juridisk tillsyn är en del av UKÄ:s verksamhet. För att lärosätena ska kunna erbjuda högskoleutbildningar med hög kvalitet är det grundläggande att de följer lagar och regler. Här hittar du rapporter om vår lärosätestillsyn.