Verksamhetsplan

I UKÄ:s verksamhetsplan kan du läsa om det arbete vi planerar att utföra under det kommande året.

Verksamhetsplan för 2018