Jämställdhetsintregrering

UKÄ ingår i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Syftet är att bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

UKÄ har identifierat utvecklingsbehov och fastställt en handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering.

UKÄ:s handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering