Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Hitta på sidan

Annika Pontén tillfällig chef för UKÄ

Regeringen fattade den 8 september 2016 beslut om att Annika Pontén blir vikarierande myndighetschef för UKÄ, i väntan på att en ny universitetskansler utses. Hon är sedan tidigare ställföreträdande myndighetschef och chef för UKÄ:s analysavdelning.
– UKÄ:s arbete fortsätter som vanligt. Vi har en mängd viktiga uppdrag på gång och om några veckor lanseras det nya kvalitetssäkringssystemet, säger Annika Pontén.

Harriet Wallberg lämnade sin post som universitetskansler den 5 september.
– Regeringen ska precis påbörja rekryteringen av en ny kansler och de räknar med att vara färdiga tidigast i början på nästa år, säger Annika Pontén, som tills vidare blir vikarierande myndighetschef.

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag har befunnit mig inom högskolevärlden i nästan hela mitt yrkesliv. Jag började karriären som utredare inom utbildningspolitiska frågor på TCO. Därefter arbetade jag sju år på Utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet. Under de åren hann tre olika ministrar passera. Jag har också hunnit med att jobba på två lärosäten: som chef för internationella kansliet vid Uppsala universitet och som förvaltningschef på Kungl. Konsthögskolan. Jag blev chef för Högskoleverkets analysavdelning 2010 som tre år senare ombildades till UKÄ.

– Jag har också gjort två kortare internationella utflykter på Europarådet och EU-kommissionen. När jag kom tillbaka till Sverige kunde jag konstatera hur smidig och flexibel den svenska byråkratin är. Som svensk tjänsteman har du en helt annan chans att påverka och få utnyttja din kompetens.

– Jag är en stolt alumn från Lunds universitet med en examen
med statsvetenskap som huvudämne.

Vad händer nu på UKÄ?

– Det är oförändrad fart framåt. För att nämna några saker ska det nya kvalitetssäkringssystemet rapporteras till regeringen den 1 oktober, analysavdelningen fortsätter sitt arbete med att genom framför allt statistik ge en bred bild av högskolesektorn och den juridiska tillsynen över universiteten och högskolorna fortsätter att utvecklas. Vi har flera stora regeringsuppdrag på gång, bland annat ska vi tillsammans med Socialstyrelsen se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- och sjukvården kan säkras. Det är ett uppdrag som innebär särskilda utmaningar eftersom vården är ett gigantiskt område och det är många olika aktörer att samla.

Vad kännetecknar UKÄ som arbetsplats?

– Efter att ha jobbat här i flera år finns det tre saker som jag verkligen uppskattar: stor kunskap, starkt engagemang och många glada skratt!

Vad ser du mest fram emot den kommande tiden på UKÄ?

– Att jag nu har möjligheten att få en ännu bättre överblick och får vara
delaktig i hela vår verksamhet och de viktiga uppdrag som UKÄ har. Jag
ser också fram emot den fortsatta dialog vi kommer att ha med lärosätena inom flera områden.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen