Vägledning för pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Under 2017 pågår en pilotgranskning av fyra lärosätens interna kvalitetssäkringsarbete. I vägledningen finns all information om hur granskningen går till och vad som kommer att bedömas.

Pilotstudien ska pröva metoden för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som är en av de fyra granskningskomponenterna inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

När den aktuella pilotstudien är klar hösten 2017 kommer UKÄ att utvärdera metoden och vid behov justera den. Därefter kommer den slutgiltiga vägledningen att publiceras.

Bedömningsgrunder

I vägledningen beskriver vi hur granskningen kommer att gå till. Här finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

Alla universitet och högskolor kommer att få sitt interna kvalitetssäkringsarbete granskat fram till 2022.