Vägledning för pilotutvärdering av lärarutbildningar

I oktober 2016 startade UKÄ en pilotutvärdering av åtta lärarutbildningar. I vägledningen finns all information om hur utvärderingen går till och vad som kommer att bedömas.

I pilotutvärderingen ingår åtta förskollärar- och grundlärarutbildningar. Piloten syftar till att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av komponenterna i det nya kvalitetssäkringssystemet.

Bedömningsgrunder

I vägledningen beskriver vi hur utvärderingen kommer att gå till. Här finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

När pilotstudien är klar kommer UKÄ att utvärdera metoden och vid behov justera den. Därefter kommer en slutgiltig vägledning för utbildningsutvärderingar att publiceras.