Sophiahemmet högskola: området människan i sjukdom, vård och hälsa

UKÄ föreslår till regeringen att Sophiahemmet högskola ska få tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Sophiahemmet högskola ansökte den 15 oktober 2015 hos regeringen om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa. Högskolan uppfyller nu de krav som ställs och UKÄ rekommenderar därför till regeringen att Sophiahemmet högskola ska få sin ansökan beviljad.

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare.