Tillsatta tjänster

Här publicerar UKÄ de beslut som tagits om tillsättning av lediga tjänster.

Informationen om vilken sökande som fått en tjänst är publicerad på denna sida under tre veckor från den dag då beslutet om anställning fattades.

Avslutade rekryteringar offentliggörs även på vår officiella anslagstavla som finns i entrén till UKÄ.

Tillsatta tjänster

Befattning

Tillsatt med

Beslutsdatum

Jurist

Linnéa Karlsson

2017-05-16

Jurist

Jonas Nylander

2017-05-18

Jurist

Jessica Levin

2017-05-18