Rättssäkerhetskonferensen 2018

17-18
oktober

Tid: 17 oktober klockan 10.00-16.00 och 18 oktober klockan 9.00-12.00

Plats: Norra Latin, Stockholm

Årets rättssäkerhetskonferens tar bland annat upp frågor om GDPR, den nya förvaltningslagen och disciplinärenden. Anmälan öppnar den 28 augusti.

Välkommen till årets rättssäkerhetskonferens! Från den 28 augusti kan du anmäla dig till konferensen, men redan nu kan du se vad programmet innehåller och boka in datumen i din kalender. Konferensen pågår under en och en halv dag och du kan välja om du vill anmäla dig till båda eller enbart någon av dagarna.

Konferensdeltagarna får möjlighet att i förväg ställa frågor till bland annat panelsamtalen. Mer information kommer framöver.

Preliminärt program

Onsdag den 17 oktober klockan 10.00-16.00

9.00–10.00 Registrering
Kaffe/te och smörgås

10.00–10.15 Inledning
Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

10.15–11.00 GDPR och högskolesektorn
Datainspektionen redogör för de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och hur dessa regler påverkar högskolesektorn.

11.00–12.00 Den nya förvaltningslagen
Panelsamtal om den nya förvaltningslagen utifrån de frågor som har ställts i förväg av konferens­deltagarna. Deltagare meddelas senare.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Parallella seminarier
Seminarium 1: Nästa upplaga av UKÄ:s vägledning Rättssäker examination
Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ

Seminarium 2: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – studentärenden
Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

Seminarium 3: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – anställningsärenden
Pontus Kyrk, verksjurist UKÄ och föredragande ÖNH

13.45–13.55 Paus

13.55–14.40 Parallella seminarier
Seminarium 1: Nästa upplaga av UKÄ:s vägledning Rättssäker examination
Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ

Seminarium 2: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – studentärenden
Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

Seminarium 3: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – anställningsärenden
Pontus Kyrk, verksjurist UKÄ och föredragande ÖNH

14.40–15.10 Fika

15.10–15.50 Aktuella frågor inom tillsynen
Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ, redogör för aktuella frågor inom tillsynen.

15.50–16.00 Sammanfattning av dagen
Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ

Torsdag den 18 oktober klockan 9.00–12.00: Disciplinärenden

08.30–9.00 Fika

9.00–9.30 Bedöms kvinnor hårdare än män i disciplinärenden?
Pontus Kyrk och Sofia Tiberg, verksjurister UKÄ, redogör för en aktuell undersökning.

9.30–10.15 Nya sätt att plagiera
Jonas Lundqvist, grundare av och f.d. Creative director, Urkund

10.15–11.00 Erfarenheter som ledamot i disciplinnämnden
Lars Bejstam, Juris dr, docent, Uppsala universitet

11.00–12.00 Panelsamtal - disciplinärenden
Panelsamtal kring disciplinärenden utifrån de frågor som har ställts i förväg av konferensdeltagarna. Deltagare meddelas senare.

Moderator: Pontus Kyrk