Rättssäkerhetskonferensen 2018

17-18
oktober

Tid: 17 oktober klockan 10.00-16.00 och 18 oktober klockan 9.00-12.00

Plats: Norra Latin, Stockholm

Årets rättssäkerhetskonferens tar bland annat upp frågor om GDPR, den nya förvaltningslagen och disciplinärenden.

Välkommen till årets rättssäkerhetskonferens! Konferensen pågår under en och en halv dag och du kan välja om du vill anmäla dig till båda eller enbart någon av dagarna.

Konferensen riktar sig främst till anställda vid universitet och högskolor samt företrädare för studentkårer och andra närliggande organisationer och myndigheter. Vi förbehåller oss rätten att i första hand ge dessa grupper plats på konferensen.

Anmälan

Alla platser till dag 1 (onsdag 17 oktober) är nu fullbokade, men du kan ställa dig i kö till vår väntelista.

Anmälan till väntelista för dag 1 »

För anmälan till dag 2 (torsdag 18 oktober) anmäler du dig i det ordinarie anmälningsformuläret på länken nedan.

Anmälan till dag 2 »

Observera att antalet platser är begränsat - först till kvarn gäller. Anmälan är bindande men det går bra att låta en kollega överta din bokning utan kostnad.

Program

Onsdag den 17 oktober klockan 10.00-16.00

9.00–10.00 Registrering
Kaffe/te och smörgås

10.00–10.15 Inledning
Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

10.15–11.00 GDPR och högskolesektorn
Ulrika Harnesk, jurist Datainspektionen, redogör för de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och hur dessa regler påverkar högskolesektorn.

11.00–12.00 Den nya förvaltningslagen
Panelsamtal om den nya förvaltningslagen utifrån frågor som har ställts i förväg av konferens­deltagarna. Medverkande: Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ; Christina Helmér, chefsjurist Linköpings universitet samt Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Parallella seminarier
Seminarium 1: Nästa upplaga av UKÄ:s vägledning Rättssäker examination
Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ

Seminarium 2: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – studentärenden
Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

Seminarium 3: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – anställningsärenden
Pontus Kyrk verksjurist UKÄ och föredragande ÖNH

13.45–13.55 Paus

13.55–14.40 Parallella seminarier
Seminarium 1: Nästa upplaga av UKÄ:s vägledning Rättssäker examination
Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ

Seminarium 2: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – studentärenden
Marie Stern Wärn, verksjurist UKÄ och huvudföredragande ÖNH

Seminarium 3: Aktuella avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) – anställningsärenden
Pontus Kyrk, verksjurist UKÄ och föredragande ÖNH

14.40–15.10 Fika

15.10–15.50 Aktuella frågor inom tillsynen
Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ, redogör för aktuella frågor inom tillsynen.

15.50–16.00 Sammanfattning av dagen
Christian Sjöstrand, chefsjurist UKÄ

Torsdag den 18 oktober klockan 9.00–12.00: Disciplinärenden

08.30–9.00 Registrering
Kaffe/te och smörgås

9.00–9.30 Bedöms kvinnor hårdare än män i disciplinärenden?
Pontus Kyrk och Sofia Tiberg, verksjurister UKÄ, redogör för en aktuell undersökning.

9.30–10.15 Nya sätt att plagiera
Jonas Lundqvist, grundare av och f.d. Creative director, Urkund

10.15–11.00 Erfarenheter som ledamot i disciplinnämnden
Lars Bejstam, docent, Uppsala universitet

11.00–12.00 Panelsamtal - disciplinärenden
Panelsamtal kring disciplinärenden utifrån frågor som har ställts i förväg av konferensdeltagarna. Medverkande: Lars Bejstam, docent, Uppsala universitet; Rickard Ljungqvist, f.d. chefsrådman och lagfaren ledamot av Stockholms universitets disciplinnämnd sedan 2012 samt Eva-Carolina Säfvelin, jur.kand., utredare, Södertörns högskola.

 

Moderator: Pontus Kyrk