Samverkan om dimensionering av utbildning – uppföljande seminarium

26
september

Tid: Onsdag 26 september klockan 10.00-16.00

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

UKÄ har kartlagt hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning. Nu bjuder vi in till ett uppföljande seminarium.

UKÄ har kartlagt hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor om dimensionering av utbildning (se länk till rapporten nedan). Kartläggningen visar att det finns en omfattande samverkan om dimensionering, men att samverkan på vissa områden kan förbättras. Hur kan resultaten av kartläggningen användas? Välkommen att diskutera detta på ett uppföljande seminarium den 26 september.

I april lämnade UKÄ kartläggningen till regeringen. Nu bjuder UKÄ och SUHF tillsammans in till ett uppföljande seminarium för lärosäten och andra berörda parter. På seminariet presenteras rapporten och resultaten av kartläggningen diskuteras.

Ytterligare information kommer efter sommaren, men du kan redan nu anmäla dig till seminariet.

Anmäl dig här