Nordisk konferens

Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region

13
juni

Tid: 13 juni

Plats: Stockholm, Münchenbryggeriet

Vilka utmaningar står de nordiska länderna inför när det gäller högre utbildning? Hur kan vi lära av varandra?

På uppdrag av regeringen arrangerar Universitetskanslersämbetet nordisk konferens om kvalitet i högre utbildning. Konferensen Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region anordnas i samband med Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet och hålls den 13 juni på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och verksamma inom högre utbildning i Norden.

Konferensen är ett tillfälle för kunskapsinhämtning, dialog och samtal kring relevanta frågor.

Konferensen kommer bland annat att fokusera på:

  • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Världen står inför en digital revolution. Vilken roll spelar den högre utbildningen i samhällets digitaliseringsprocess? Vilka konsekvenser kommer en allt högre användning av modern kommunikationsteknologi att ha för den högre utbildningen?
  • Kopplingen mellan forskning och utbildning. Hur kan vi säkerställa kvaliteten i forskning och högre utbildning? Hur klarar lärosätena och samhället den stora omvälvning som övergången till kunskapssamhället innebär? Är Norden redo att ta itu med utmaningarna och möjligheterna i det nya kunskapssamhället?

Konferensen kommer även lyfta jämställdhetsfrågan kopplat till högre utbildning.

Den svenska ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, deltar i konferensen.

Program och mer information kommer publiceras inom kort. Konferensen hålls på engelska.