Upptaktsmöte: granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

19
mars

Tid: 19 mars kl. 10.00–16.00

Plats: UKÄ, Löjtnantsgatan 21, Stockholm

Vid mötet ger UKÄ information om granskningsprocessen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Inbjudna till mötet är representanter för de lärosäten som ingår i granskningsprocessen. Två personer från varje lärosäte är välkomna att delta samt en representant från kårerna vid respektive lärosäte. Även ordförandena för bedömningsgrupperna kommer att delta vid mötet.

Syftet med upptaktsmötet är att informera lärosätena om granskningsprocessen och bedömningsgrunderna för granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.

Följ mötet via webben

De första fem punkterna i programmet kommer att direktsändas och en repris kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida i efterhand.

 

Programmet:

  1. Inledning
  2. Granskningsprocessen
  3. Vägledningen
  4. Bedömningsunderlag
  5. Övriga underlag
  6. Projektvis presentation av lärosätets organisation och kvalitetssystem
  7. Övriga frågor

Medverkande från UKÄ:

Viveka Persson, enhetschef, Astrid Tronarp samordnare/projektledare, Anna Rudebeck, projektledare, Inger Wikström Öbrand projektledare, projektledare, Robin Moberg projektledare samt projektmedarbetare: Anders Brantnell, Carin Dänsel, Elisabeth Mannerfeldt, Henrik Holmquist.

Direktadress till denna webbsida: www.uka.se/19mars