Hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030 

7
mars

Tid: Onsdag den 7 mars 2018, kl 9.45-16.00 (morgonfika från kl 9.15)

Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

UKÄ och SUHF bjuder in till en konferens kring den tematiska utvärderingen om universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030. Konferensen har både ett framåtblickande såväl som ett internationellt perspektiv.

UKÄ:s utvärderingsrapport och dess resultat presenteras och deltagarna får tillfälle att reflektera och diskutera. Det finns även tid för erfarenhetsutbyte mellan lärosätena och diskussion om hur vi går vidare.

Läs mer om UKÄ:s rapport om hållbar utveckling

Bland talarna:

  • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
  • Göran Finnveden, ordförande i bedömargruppen
  • Katarina Gårdfeldt, direktör Polarforskningssekretariatet
  • Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås

En riktad inbjudan har skickats ut. Vi välkomnar två deltagare från varje lärosäte och studentrepresentanter. Program skickas till deltagarna en vecka före dialogmötet.

Följ konferensen på distans

Konferensen kommer att filmas. Du kan följa mötet direkt här på uka.se eller se sändningen i efterhand.

Under dagen kommer vi att twittra under hashtaggen #ukakvalitet