Dialogmöte: nya uppdragen om forskning

29
januari

Tid: 29 januari 2018

Plats: Stockholm

Hur bör det nationella kvalitetssäkringssystemet av forskning utformas? Hur kan olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar samordnas? Hur fortskrider arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning utifrån de forskningspolitiska målen?

Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet arrangerar tillsammans ett dialogmöte om de nya uppdrag som båda myndigheterna har fått av regeringen. Syftet med mötet är framför allt att få in synpunkter på vårt pågående arbete.

Inbjudan har skickats ut till lärosäten och forskningsfinansiärer.