Dialogmöte: kvalitets­säkrings­systemet

17
januari

Tid: 17 januari 2018

Plats: Stockholm

Erfarenheter från två pilotutvärderingar

UKÄ bjuder in alla lärosäten och UKÄ:s referensgrupper med representanter för lärosäten, studenter, doktorander och SULF respektive för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till ett dialogmöte.

Utifrån erfarenheter från de två pilotutvärderingar som genomförts under 2017 föreslår UKÄ vissa revideringar i metoden och vägledningarna. Dialogmötet syftar till att få in synpunkter på dessa förslag.