Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Insynsråd och referensgrupper

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en enrådsmyndighet med ett insynsråd.  UKÄ har också olika referensgrupper kopplade till sig i rådgivande syfte.

Insynsråd

Insynsrådet utses av regeringen och har till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och för medborgarna. Insynsrådet fungerar också som rådgivande grupp till UKÄ:s myndighetschef.

Insynsrådet består av ledamöterna:

  • Rektor Sigbritt Karlsson, Kungl. Tekniska högskolan
  • Generaldirektör Sven Stafström, Vetenskapsrådet
  • Universitetsdirektör Caroline Sjöberg, Umeå universitet
  • VD Anna-Karin Hatt, Almega
  • Förre rektorn Jens Oddershede (Syddansk Universitet i Danmark)
  • Studentrepresentant Johan Alvfors, Codesign
  • Doktorand Karin Boson, Göteborgs universitet/SFS
  • Tf myndighetschef för UKÄ och ordförande Annika Pontén, UKÄ

Mötesanteckningar

Referens- och arbetsgrupper för det nya kvalitetssäkringssystemet

UKÄ har knutit ett antal grupper samt ett internationellt råd till sig i arbetet med det nya kvalitetssäkringssystemet.

Se vilka som ingår i grupperna »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen