Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

2014-10-22

Pressmeddelande

Många utbildningar till specialistsjuksköterska ifrågasätts

En omfattande utvärdering av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar har precis avslutats av Universitetskanslersämbetet. 79 av 134 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet och blir nu ifrågasatta.

– Det är ett allvarligt läge som universiteten och högskolorna naturligtvis måste få rätsida på. Vår utvärdering visar samtidigt att de har goda förutsättningar att komma tillrätta med problemen, vilket är positivt, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

Utbildningarna får ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. Utbildningar med bristande kvalitet uppfyller inte kraven för högre utbildning och blir ifrågasatta. Berörda universitet och högskolor får ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte riskera att förlora examenstillståndet. Utbildningar med mycket hög kvalitet får en extra ”kvalitetspeng” av regeringen.

Resultatet från utvärderingen av de 134 utbildningarna som offentliggörs idag är följande: 79 utbildningar får omdömet bristande kvalitet, 48 får omdömet hög kvalitet och 7 får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

Bristerna handlar till stor del om studenternas förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter. Bedömargruppen lyfter också fram stora problem när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen, till exempel den bristande förmågan att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar, vilket också inkluderar vård i livets slutskede. När det gäller examination och bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen lägger flera lärosäten över ansvaret på de kliniska handledarna, vilka inte alltid har tillräcklig akademisk kompetens. Kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen var satt under kritik även 2007 när utbildningarna utvärderades förra gången.

Redan i december anordnar Universitetskanslersämbetet en konferens för alla de universitet och högskolor som ingått i utvärderingen, för att lyfta goda exempel och ge stöd och input till lösningar för lärosätena att åtgärda bristerna.

Omdömen per universitet och högskola:

Högskola och utbildning

Omdöme

  
Blekinge tekniska högskola 
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Vårdvetenskap – magisterexamen Hög kvalitet
  
Ersta Sköndal högskola 
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdHög kvalitet
Vårdvetenskap – magisterexamenMycket hög kvalitet
  
Göteborgs universitet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdMycket hög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Kirurgisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Onkologisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldreexamenBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaHög kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenBristande kvalitet
Omvårdnad – masterexamenHög kvalitet
  
Högskolan Dalarna 
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenBristande kvalitet
Vårdvetenskap – magisterexamenHög kvalitet
  
Högskolan i Borås 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaMycket hög kvalitet
Vårdvetenskap – magisterexamenHög kvalitet
  
Högskolan i Gävle 
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldreexamenBristande kvalitet
Vårdvetenskap – magisterexamenHög kvalitet
  
Högskolan i Halmstad 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenBristande kvalitet
  
Högskolan i Jönköping 
Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldreexamenBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarMycket hög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Högskolan i Skövde 
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaMycket hög kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Högskolan Kristianstad 
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaHög kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Högskolan Väst 
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Karlstads universitet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaHög kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Karolinska institutet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Onkologisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldreexamenBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Linköpings universitet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaHög kvalitet
Omvårdnadsvetenskap – magisterexamenHög kvalitet
  
Linnéuniversitetet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Vårdvetenskap – magisterexamenHög kvalitet
  
Luleå tekniska universitet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdHög kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldreexamenBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
  
Lunds universitet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Onkologisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
Omvårdnad – masterexamenHög kvalitet
  
Malmö högskola 
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarHög kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Mittuniversitetet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldreexamenBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Mälardalens högskola 
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdMycket hög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Vårdvetenskap – magisterexamenHög kvalitet
  
Röda Korsets högskola 
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Sophiahemmet högskola 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldreexamenBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Umeå universitet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Onkologisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Vård av äldreexamenBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Omvårdnad – magisterexamenHög kvalitet
  
Uppsala universitet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – IntensivvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – OperationssjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Onkologisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Psykiatrisk vårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaBristande kvalitet
Vårdvetenskap – magisterexamenBristande kvalitet
  
Örebro universitet 
Specialistsjuksköterskeexamen – AmbulanssjukvårdHög kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – AnestesisjukvårdBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomarBristande kvalitet
Specialistsjuksköterskeexamen – DistriktssköterskaHög kvalitet
Omvårdnadsvetenskap – magisterexamenHög kvalitet
Omvårdnadsvetenskap – masterexamenMycket hög kvalitet
Bookmark and Share

Kontaktpersoner

Lena Pettersson, utredare
Tfn 08-563 086 78
E-post: lena.pettersson(at)uka.se

Karin Järplid Linde, tf. avdelningschef,
Tfn 08-563 087 86,
E-post: karin.jarplid.linde(at)uka.se

Harriet Wallberg, universitetskansler, nås via presstjänsten:
Tfn: 073-662 86 33
E-post: press(at)uka.se

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen