Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

2014-10-01

Pressmeddelande

En tredjedel av utbildningarna inom pedagogik ifrågasätts

Högskoleutbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden har utvärderats av Universitetskanslersämbetet. En tredjedel av utbildningarna, 19 av 57, får omdömet bristande kvalitet. Utbildningarna finns vid 12 av de 24 lärosäten som har ingått i utvärderingen. Bristerna handlar i många fall om att studenteras examensarbeten inte håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. 

Bedömargruppen lyfter i sitt utlåtande fram att utbildningarna spänner över ett brett fält och inkluderar examina i så skilda områden som till exempel medicinsk pedagogik, matematikdidaktik, barn- och ungdomsvetenskap och bildpedagogik. Bedömargruppen skriver också att en orsak till att utbildningarna inte uppfyller kraven för högre utbildning är att studenternas examensarbeten inte håller tillräcklig hög vetenskaplig kvalitet inom huvudområdet. Vidare lyfter bedömargruppen fram att flera utbildningar bygger på en splittrad kunskapsbas vilket resulterar i att utbildningarnas vetenskapliga grund är otydlig.

Fem av utbildningarna bedöms hålla mycket hög kvalitet och tilldelas en extra kvalitetspeng av regeringen och 33 utbildningar får omdömet hög kvalitet. De 19 utbildningar som bedöms ha bristande kvalitet ifrågasätts och de berörda universiteten och högskolorna riskerar att förlora examenstillståndet om inte problemen är åtgärdade inom ett år.

Universitetskanslersämbetet har också utvärderat utbildningar som leder till psykoterapeutexamen där 7 av 12 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet medan en utbildning som leder till magisterexamen i psykoterapi bedöms ha hög kvalitet. Nästan hälften av utbildningarna som leder till psykoterapeutexamen har brister när det gäller studenternas förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete.

Även resultaten från en utvärdering av utbildningar i studie- och yrkesvägledning har offentliggjorts idag. Samtliga utbildningar bedöms ha hög kvalitet.

Omdömen per universitet och högskola:

Högskola och utbildning

Omdöme

  
Dans- och cirkushögskolan (numera Stockholms konstnärliga högskola)   
Danspedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
    
Ericastiftelsen   
Psykoterapeutexamenhög kvalitet  
    
Ersta Sköndal högskola   
Psykoterapeutexamenhög kvalitet  
    
Göteborgs universitet   
Pedagogik - magisterexamenmycket hög kvalitet  
Pedagogik och didaktik - kandidatexamenhög kvalitet  
Psykoterapeutexamenbristande kvalitet  
Utbildningsledarskap - masterexamenhög kvalitet  
Ämnesdidaktik - masterexamenbristande kvalitet  
    
Högskolan i Borås   
Pedagogiskt arbete - magisterexamenmycket hög kvalitet  
    
Högskolan Evidens   
Psykoterapeutexamenbristande kvalitet  
    
Högskolan i Gävle   
Didaktik - kandidatexamenhög kvalitet  
Didaktik - magisterexamenbristande kvalitet  
Dramapedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  
Pedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
    
Högskolan i Halmstad   
Aktionslärande - magisterexamenhög kvalitet  
Pedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  
    
Högskolan i Jönköping   
Pedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
    
Högskolan i Skövde   
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
    
Högskolan Kristianstad   
Pedagogiskt arbete - magisterexamenbristande kvalitet  
Utbildningsvetenskap - masterexamenbristande kvalitet  
    
Högskolan Väst   
Pedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  
    
Karolinska institutet   
Medicinsk pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
Psykoterapeutexamenmycket hög kvalitet  
Psykoterapi - magisterexamenhög kvalitet  
    
Konstfack   
Bildpedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  
Bildpedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
    
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm   
Musikpedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
    
Linköpings universitet   
Pedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
Pedagogiskt arbete - magisterexamenhög kvalitet  
Psykoterapeutexamenbristande kvalitet  
Vuxnas lärande - magisterexamenhög kvalitet  
    
Linnéuniversitetet   
Pedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
Pedagogik - masterexamenbristande kvalitet  
    
Lunds universitet   
Pedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  
Pedagogik - masterexamenbristande kvalitet  
Psykoterapeutexamenbristande kvalitet  
    
Malmö högskola   
Pedagogik - masterexamenhög kvalitet  
Studie- och yrkesvägledarexamenhög kvalitet  
    
Mittuniversitetet   
Pedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
    
Mälardalens högskola   
Pedagogik - kandidatexamenmycket hög kvalitet  
    
Stockholms akademi för psykoterapiutbildning   
Psykoterapeutexamenbristande kvalitet  
    
Stockholms Musikpedagogiska Institut   
Musikpedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  

Högskola och utbildning

Omdöme

  
Stockholms universitet   
Barn- och ungdomsvetenskap - kandidatexamenbristande kvalitet  
Barn- och ungdomsvetenskap - magisterexamenbristande kvalitet  
Barn- och ungdomsvetenskap - masterexamenhög kvalitet  
Didaktik - magisterexamenhög kvalitet  
Internationell och jämförande pedagogik - masterexamenhög kvalitet  
Matematikämnets didaktik - masterexamenhög kvalitet  
Pedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  
Pedagogik - masterexamenhög kvalitet  
Psykoterapeutexamenhög kvalitet  
Studie- och yrkesvägledarexamenhög kvalitet  
    
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi   
Psykoterapeutexamenbristande kvalitet  
    
Södertörns högskola   
Pedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
    
Umeå universitet   
Idrottspedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
Pedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
Psykoterapeutexamenbristande kvalitet  
Studie- och yrkesvägledarexamenhög kvalitet  
Utbildningsledarskap - magisterexamenbristande kvalitet  
    
Uppsala universitet   
Didaktik - magisterexamenhög kvalitet  
Didaktik - masterexamenmycket hög kvalitet  
Pedagogik - kandidatexamenbristande kvalitet  
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
Pedagogiskt ledarskap - magisterexamenmycket hög kvalitet  
Psykoterapeutexamenmycket hög kvalitet  
    
Örebro universitet   
Pedagogik - kandidatexamenhög kvalitet  
Pedagogik - magisterexamenhög kvalitet  
Bookmark and Share

Kontaktpersoner

Pedagogik: Camilla Georgsson, utredare
Tfn: 08-563 088 14
E-post: camilla.georgsson(at)uka.se

Psykoterapeut: Stella Annani, utredare
Tfn: 08-563 085 69
E-post: stella.annani(at)uka.se

Studie- och yrkesvägledning: Charlotte Ejsing, utredare
Tfn: 08-563 087 68
E-post: charlotte.ejsing(at)uka.se

Anette Gröjer, avdelningschef
Tfn: 08-563 087 40
E-post: anette.grojer(at)uka.se

Pressekreterare
Tfn: 073-662 86 33
E-post: press(at)uka.se

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen