Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

2013-10-29

Pressmeddelande

En tredjedel av teknik- och ingenjörsutbildningarna håller inte måttet

Universitetskanslersämbetet har precis avslutat den mest omfattande utvärderingen hittills. Kvaliteten på drygt 360 teknik- och ingenjörsutbildningar har utvärderats. Betygen är blandade. Civilingenjörsutbildningarna kommer bäst ut i utvärderingen medan utbildningarna till högskoleingenjör har större problem.

Förutom ingenjörsutbildningarna ingår i utvärderingen även en mängd olika teknikutbildningar som leder till en kandidat-, magister- eller masterexamen. Totalt handlar det om 364 utbildningar vid 24 universitet och högskolor. Över 4 000 examensarbeten har granskats av drygt 200 bedömare och experter.

Drygt hälften av utbildningarna, 204 stycken, får omdömet "hög kvalitet". 50 utbildningar får omdömet "mycket hög kvalitet" medan 110 utbildningar bedöms ha "bristande kvalitet". Civilingenjörsutbildningarna kommer bäst ut i utvärderingen. Av de 78 civilingenjörsutbildningarna får en fjärdedel det högsta omdömet "mycket hög kvalitet" medan bara nio utbildningar får "bristande kvalitet". Bland högskoleingenjörsutbildningarna är resultatet inte lika positivt. Av 94 utbildningar får endast sju det högsta omdömet och hela 25 utbildningar bedöms vara bristande.

Kandidat-, magister- och masterutbildningarna, det vill säga de utbildningar som leder till en generell examen inom teknik, når i många fall inte upp till kvalitetskraven, 73 av 190 utbildningar får "bristande kvalitet". Bland exempelvis magisterutbildningarna får bara två utbildningar det högsta omdömet och mer än hälften bedöms vara bristande.
 
Chalmers tekniska högskola sticker ut i utvärderingen. Ingen av deras civilingenjörsutbildningar får "bristande kvalitet". Sex av de 19 civilingenjörsutbildningar som får "mycket hög kvalitet" finns dessutom vid Chalmers.

– Efterfrågan på ingenjörer är mycket stor idag och många av studenternas examensarbeten görs dessutom i samarbete med företag. De utbildningar som vi gett omdömet "bristande kvalitet" har ofta haft för svag vetenskaplig förankring. Akademins krav på utbildningarna stämmer inte alltid överens med företagens krav och förväntningar. Detta behöver hanteras bättre än idag, säger universitetskansler Lars Haikola.
 
Ett år på sig att förbättra utbildningarna
Examenstillstånden blir nu ifrågasatta för de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet. De berörda universiteten och högskolorna har ett år på sig att åtgärda bristerna. Om bristerna kvarstår efter uppföljningen om ett år förlorar lärosätet sitt examenstillstånd.

LärosäteBristande kvalitetHög kvalitetMycket hög kvalitet
Blekinge tekniska högskola450
Chalmers tekniska högskola22716
Göteborgs universitet031
Högskolan i Borås870
Högskolan Dalarna102
Högskolan i Gävle694
Högskolan i Halmstad1370
Högskolan i Jönköping380
Högskolan i Skövde273
Högskolan Väst160
Högskolan Kristianstad200
Karlstads universitet2103
Kungl. Tekniska högskolan8212
Linköpings universitet7253
Linnéuniversitetet791
Luleå tekniska universitet3122
Lunds universitet5133
Malmö högskola234
Mittuniversitetet860
Mälardalens högskola930
Södertörns högskola020
Umeå universitet562
Uppsala universitet5132
Örebro universitet722
Totalt11020450

Till samtliga beslut i Resultatsök »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Där kan du enkelt sortera genom att klicka på t.ex. rubrikerna "Utbildning", "Universitet/högskola" eller "Beslut".)

Bookmark and Share

Kontaktpersoner

Utbildningar inom:

Bio-, kemi-, miljö- och energiteknik
Joakim Palestro, tfn 08-563 086 08

Datateknik, IT och medieteknik
Ulrika Thafvelin, tfn 08-563 087 70

Teknisk fysik, elektroteknik och industriell ekonomi
Inger Wikström Öbrand, tfn 08-563 087 19

Maskinteknik
Jana Hejzlar, tfn 08-563 088 19

Samhällsbyggnad
Henrik Holmquist, tfn 08-563 086 05

E-post enligt fornamn.efternamn(at)uk-ambetet.se

Relaterade sidor

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen