Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

2014-05-28

Pressmeddelande

Blandad kvalitet på de konstnärliga utbildningarna

I dag presenterar UKÄ resultaten från en omfattande utvärdering av kvaliteten på landets konstnärliga utbildningar, totalt 55 utbildningar. 45 av utbildningarna får omdömena hög eller mycket hög kvalitet. Övriga tio utbildningar bedöms vara bristande.

I UKÄ:s utvärderingar ingår att granska studenternas examensarbeten. Examensarbetena inom konstnärliga utbildningar skiljer sig på många sätt från de mer traditionella arbetena, som vanligtvis är i form av uppsatser. Inom de konstnärliga utbildningarna kan arbetena vara allt från installationer och teateruppsättningar till skulpturer och filmer.
 
– Vi har gjort ett omfattande metodarbete för att anpassa utvärderingssystemet så att det bättre skulle lämpa sig att utvärdera även konstnärliga utbildningar. Vi har hittat en bra form för detta som vi känner oss trygga med, säger universitetskansler Lars Haikola.

Det är kvaliteten på utbildningar inom musik, scenisk gestaltning, fri konst samt konsthantverk och design som har utvärderats. De flesta av utbildningarna, 34 stycken, får omdömet hög kvalitet. Elva utbildningar sticker ut särskilt och får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Tio utbildningar uppfyller inte kraven för högre utbildning och får omdömet bristande kvalitet. Dessa tio utbildningar är nu ifrågasatta och de berörda lärosätena får ett år på sig att komma tillrätta med problemen för att inte riskera att förlora examenstillståndet.
 
Bristerna handlar i många fall om att studenterna inte har tillräckliga förmågor när det gäller kritisk reflektion samt bedömning av samhälleliga och etiska aspekter.
 
På utbildningarna som får mycket hög kvalitet ges studenterna till exempel bra möjligheter att få fördjupning i ämnet. De lärosäten som får det högsta omdömet får en extra "kvalitetspeng" av regeringen.

Universitetskanslersämbetet har beslutat om följande omdömen:

Högskola och utbildning

Omdöme

Beckmans designhögskola

 
Modedesign – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Visuell kommunikation – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Produktdesign – konstnärlig kandidatexamenMycket hög kvalitet

Dans- och cirkushögskolan (numera Stockholms konstnärliga högskola)

 
Cirkus – konstnärlig kandidatexamenMycket hög kvalitet
Dans – konstnärlig kandidatexamen, Hög kvalitet
Koreografi – konstnärlig masterexamenHög kvalitet

Göteborgs universitet

 
Design – konstnärlig kandidatexamen, Bristande kvalitet
Design – konstnärlig masterexamenBristande kvalitet
Film – konstnärlig kandidatexamenMycket hög kvalitet
Film – konstnärlig magisterexamenHög kvalitet
Film – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Fotografi – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Fotografi – konstnärlig masterexamen Hög kvalitet
Fri konst – konstnärlig kandidatexamenBristande kvalitet
Fri konst – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Konsthantverk – konstnärlig kandidatexamenBristande kvalitet
Konsthantverk – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Musik – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Musik – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Scenkonst – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet

Högskolan i Borås

 
Modedesign – konstnärlig kandidatexamenMycket hög kvalitet
Textil- och modedesign – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Textildesign – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet

Konstfack

 
Design – konstnärlig kandidatexamenBristande kvalitet
Design – konstnärlig masterexamen,Hög kvalitet
Konst – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Konst – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Konsthantverk – konstnärlig kandidatexamenMycket hög kvalitet
Konsthantverk – konstnärlig masterexamenMycket hög kvalitet

Kungl. Konsthögskolan

 
Fri konst – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Fri konst – konstnärlig masterexamenHög kvalitet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

 
Musik – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Musik – konstnärlig masterexamenMycket hög kvalitet

Linnéuniversitetet

 
Design – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Design – konstnärlig masterexamenBristande kvalitet

Luleå tekniska universitet

 
Mediedesign – konstnärlig kandidatexamenBristande kvalitet
Musik – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Musikalisk gestaltning – konstnärlig masterexamenMycket hög kvalitet
Scenisk framställning – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet

Lunds universitet

 
Fri konst – konstnärlig kandidatexamenMycket hög kvalitet
Fri konst – konstnärlig masterexamenMycket hög kvalitet
Industridesign – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Industridesign – konstnärlig masterexamenBristande kvalitet
Musik – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Musik – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Teater – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Teater – konstnärlig masterexamenHög kvalitet

Operahögskolan i Stockholm (numera Stockholms konstnärliga högskola)

 
Opera – konstnärlig kandidatexamenBristande kvalitet
Opera – konstnärlig masterexamenBristande kvalitet

Stockholms dramatiska högskola (numera Stockholms konstnärliga högskola)

 
Scen och medier – konstnärlig magisterexamenHög kvalitet

Umeå universitet

 
Fri konst – konstnärlig kandidatexamenHög kvalitet
Fri konst – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Industridesign – konstnärlig kandidatexamenMycket hög kvalitet
Industridesign – konstnärlig masterexamenHög kvalitet
Manusförfattande för film, TV och nya medier – konstnärlig kandidatexamen Hög kvalitet
Bookmark and Share

Kontaktpersoner

Utbildningar inom musik, konsthantverk och design:
Lisa Jämtsved Lundmark, utredare
Tfn: 08-563 088 03
E-post: lisa.jamtsved.lundmark@uka.se

Utbildningar inom fri konst och scenisk gestaltning:
Jana Hejzlar, utredare
Tfn: 08-563 088 19
E-post: jana.hejzlar@uka.se

Pressekreterare
Tfn: 073-662 86 33
E-post: press(at)uka.se

Relaterade sidor

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen