Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

2017-02-07

Nyhet

Välkommen till Framtidens vårdkompetens 15 juni

– en nationell konferens om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården.

  • Hur kan samverkansarenor mellan aktörer som ansvarar för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården utvecklas?
  • Hur kan tillgången på statistik och prognoser över kompetensbehovet inom vården bli bättre?

De frågorna ska Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) besvara i ett gemensamt regeringsuppdrag. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, så som företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Även patientorganisationer kan involveras i arbetet.

För att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan de berörda aktörerna bjuder vi in till en nationell startkonferens där vi visar på goda exempel och skapar oss en bild av vad som redan i dag görs regionalt, nationellt och internationellt. Vi ser också fram emot att få synpunkter och förslag till det pågående och fortsatta arbetet med vårt uppdrag.

Boka in den 15 juni i din kalender

Det här är en första ”save the date-inbjudan” för att du ska boka in evenemanget i din kalender. Från och med mitten av mars kommer det att gå att anmäla sig till konferensen.

När? 15 juni klockan 10.00-16.00
Var? Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Hjälp oss att sprida denna inbjudan

Hjälp oss gärna att sprida denna inbjudan till andra i ditt nätverk som kan ha intresse för frågorna.

Bookmark and Share

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen