Universitetskanslersämbetet logotyp

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 Skriv ut

2017-02-02

Nyhet

Demokrati och utvärdering av forskning i fokus på rektorskonferensen 2017

Hur kan högskolesektorn bidra till att värna demokratin? Det var en av frågorna som diskuterades med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, på rektorskonferensen på Steningevik 24-25 januari.

Ministern inledde rektorskonferensen med att lyfta aktuella högskolepolitiska frågor och utmaningar. Precis som förra året tog hon avstamp i dagsaktuella samhällsfrågor. 2016 var det flyktingkrisen som stod i fokus, i år var det Brexit, Donald Trump och framväxten av främlingsfientliga strömningar.

– Det ledde till en intressant diskussion om lärosätenas roll i det demokratiska samhället. Hur kan lärosätena säkra sitt oberoende och stärka och värna om de demokratiska värdena om det finns politiska krafter som drar år andra håll? Ministern lyssnade och framhöll den högre utbildningens centrala roll för att stå upp mot ”faktaresistens ”, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.

En annan fråga som fick mycket utrymme i den efterföljande diskussionen var resurstilldelningssystemet och behovet av att se över det. Regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning om det, som också ska behandla styrningen av lärosätena.

Helene Hellmark Knutsson pratade även om karriärvägar inom högskolesektorn, högskolans regionalpolitiska roll och hur högskolan ska arbeta för det livslånga lärandet. Ministern tog dessutom upp de forskningsområden som ska prioriteras enligt den senaste forskningspolitiska propositionen och UKÄ:s tänkta framtida roll när det gäller att utvärdera forskning.

Nytt utvärderingssystem för forskning

Det senare fortsatte att diskuteras under konferensens andra dag. Professor Antonio Loprieno från universitetet i Basel var på plats för att berätta om hur Schweiz arbetar med att utvärdera utbildning och forskning i ett gemensamt system.

– Under diskussionen som följde pratade vi mycket om vikten av att ta fram ett utvärderingssystem i dialog med lärosätena och uppdragsgivarna. Det är viktigt för att skapa förtroende för besluten som kommer ur systemet. Ministern sa också att UKÄ ska understödja lärosätenas system för att utvärdera sin egen forskning, på samma sätt som vi ska göra i det nya systemet för att kvalitetssäkra utbildning, säger Annika Pontén.

Rektorskonferensen arrangeras varje år av UKÄ och är en möjlighet för rektorerna, ministern för högre utbildning och forskning och UKÄ att tillsammans diskutera angelägna och dagsaktuell frågor. Nästa rektorskonferens kommer att hållas 23-24 januari 2018.


Bookmark and Share

Relaterade sidor

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen