Vägledningar

Det finns en vägledning för varje typ av granskning som UKÄ gör.

Vägledningarna riktar sig till universiteten och högskolorna och beskriver hur granskningen går till. Där finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver självvärderingarna. Det finns också en vägledning för att ansöka om examenstillstånd och en vägledning för omprövning av beslut. För våra tematiska utvärderingar tas det fram en specifik vägledning för varje utvärdering.

Till vägledningarna