Synpunkter på processen

Här kan du ta del av sammanställningar av synpunkter från de lärosäten som är med i pilotutvärderingen av lärarutbildningar. Vi publicerar också intervjuer med till exempel bedömare som deltar i piloten.

Synpunkter från universiteten och högskolorna 

I december 2016 och maj 2017 skickade UKÄ ut en enkät till de åtta universitet och högskolor som deltar i pilotutvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar. Syftet var att få deras erfarenheter om processen så här långt, till exempel hur de upplevde arbetet med självvärderingarna och hur intervjuerna fungerade.

Sammanställning av svar i enkät 1

Sammanställning av svar i enkät 2

Intervjuer

UKÄ har gjort en serie intervjuer om piloten med bland annat bedömare.

2017-11-01: Vi har utvecklat ett heltäckande utvärderingssystem

Möt Karin Järplid Linde, avdelningschef på UKÄ och projektledaren Ulrika Thafvelin som ger sina erfarenehter från pilotutvärderingen.

Läs hela intervjun med Karin Järplid Linde och Ulrika Thafvelin

2017-04-05: Jag kommer att kunna utvärdera min egen undervisning

Möt studenten Mandus Pettersson som har studentinflytandet i fokus när han medverkar i piloten om grundlärarutbildningarna.

Läs hela intervjun med Mandus Pettersson

2017-03-09: Lyfter arbetslivets intressen

Möt läraren Gunilla Edström som är arbetslivsföreträdare i bedömargruppen.

Läs hela intervjun med Gunilla Edström

2017-02-20: Självvärderingarna har gett mest hittills

Möt Ingegerd Tallberg-Broman som är ordförande i bedömargruppen för förskollärarutbildningarna.

Läs hela intervjun med Ingegerd Tallberg-Broman

2017-02-15: Det handlar om att upprätthålla en form av ömsesidig tillit till systemet

Möt Per-Henrik Holgersson som är med i rådgivande gruppen för utvärdering av lärarutbildningar.

Läs hela intervjun med Per-Henrik Holgersson från rådgivande gruppen

2016-05-12: Lärarutbildningen först ut

Möt Lee Gleichmann Linnarsson som är projektledare på UKÄ.

Läs hela intervjun med Lee Gleichmann Linnarsson