Synpunkter på processen

Här kan du ta del av sammanställningar av synpunkter från de lärosäten som är med i pilotutvärderingen av lärarutbildningar. Vi publicerar också intervjuer med till exempel bedömare som deltar i piloten.

Synpunkter från universiteten och högskolorna 

I december 2016 skickade UKÄ ut en enkät till de åtta universitet och högskolor som deltar i pilotutvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar. Syftet var att få deras erfarenheter om processen så här långt, till exempel hur de upplevde upptaktsmötet och arbetet med sina självvärderingar. En till enkät kommer att skickas ut under våren 2017.

Sammanställning av enkätsvar

Intervjuer

UKÄ har gjort en serie intervjuer om piloten med bland annat bedömare.

2017-04-05: "Jag kommer att kunna utvärdera min egen undervisning"

Möt studenten Mandus Pettersson som har studentinflytandet i fokus när han medverkar i piloten om grundlärarutbildningarna.

Läs hela intervjun med Mandus Pettersson

2017-03-09: Lyfter arbetslivets intressen

Möt läraren Gunilla Edström som är arbetslivsföreträdare i bedömargruppen.

Läs hela intervjun med Gunilla Edström

2017-02-20: Självvärderingarna har gett mest hittills

Möt Ingegerd Tallberg-Broman som är ordförande i bedömargruppen för förskollärarutbildningarna.

Läs hela intervjun med Ingegerd Tallberg-Broman

2017-02-15: Det handlar om att upprätthålla en form av ömsesidig tillit till systemet

Möt Per-Henrik Holgersson som är med i rådgivande gruppen för utvärdering av lärarutbildningar.

Läs hela intervjun med Per-Henrik Holgersson från rådgivande gruppen