Synpunkter på processen

Här kan du ta del av sammanställningar av synpunkter från de lärosäten som är med i pilotutvärderingen av lärarutbildningar. Vi publicerar också intervjuer med till exempel bedömare som deltar i piloten.

Synpunkter från universiteten och högskolorna 

I december 2016 och maj 2017 skickade UKÄ ut en enkät till de åtta universitet och högskolor som deltar i pilotutvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar. Syftet var att få deras erfarenheter om processen så här långt, till exempel hur de upplevde arbetet med självvärderingarna och hur intervjuerna fungerade.

Sammanställning av svar i enkät 1

Sammanställning av svar i enkät 2

Intervjuer

UKÄ har gjort en serie intervjuer om piloten med bland annat bedömare.

2017-04-05: "Jag kommer att kunna utvärdera min egen undervisning"

Möt studenten Mandus Pettersson som har studentinflytandet i fokus när han medverkar i piloten om grundlärarutbildningarna.

Läs hela intervjun med Mandus Pettersson

2017-03-09: Lyfter arbetslivets intressen

Möt läraren Gunilla Edström som är arbetslivsföreträdare i bedömargruppen.

Läs hela intervjun med Gunilla Edström

2017-02-20: Självvärderingarna har gett mest hittills

Möt Ingegerd Tallberg-Broman som är ordförande i bedömargruppen för förskollärarutbildningarna.

Läs hela intervjun med Ingegerd Tallberg-Broman

2017-02-15: Det handlar om att upprätthålla en form av ömsesidig tillit till systemet

Möt Per-Henrik Holgersson som är med i rådgivande gruppen för utvärdering av lärarutbildningar.

Läs hela intervjun med Per-Henrik Holgersson från rådgivande gruppen

2016-05-12: Lärarutbildningen först ut

Möt Lee Gleichmann Linnarsson som är projektledare på UKÄ.

Läs hela intervjun med Lee Gleichmann Linnarsson